Gebruiksvoorwaarden

Algemeen 

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van “Mooi geregeld” vertegenwoordigd door

1/ Dominieke Van Den Bossche, met KBO/BTW-nummer BE0894 747 695 , RPR Oudenaarde  en met maatschappelijke zetel Grote Weg 82, 9500 Geraardsbergen , België (verder Dominieke) en

2/ Anja Coppens, met KBO/BTW-nummer BE0711 949 811, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel Rodekruislaan 1, 9340 Lede, België (verder Anja)

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

 

Inhoud van deze website  

Mooi geregeld streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Mooi geregeld uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Mooi geregeld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website 

Daarenboven streeft Mooi geregeld naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Mooi geregeld kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Mooi geregeld  kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom 

Mooi geregeld behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mooi geregeld. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft Mooi geregeld enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

 

Wijzigingen 

Mooi geregeld behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Mooi geregeld raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Mooi geregeld vertegenwoordigd door

1/ Dominieke Van Den Bossche, met KBO/BTW-nummer BE0894 747 695 , RPR Oudenaarde  en met maatschappelijke zetel Grote Weg 82, 9500 Geraardsbergen , België (verder Dominieke) en

2/ Anja Coppens, met KBO/BTW-nummer BE0711 949 811, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel Rodekruislaan 1, 9340 Lede, België (verder Anja)

hun  vestigingszetel hebben..

Contact 

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar jouwafscheid@mooigeregeld.be. Mooi geregeld streeft ernaar u binnen 48u een antwoord te bieden.